Opleiding en instructie voorkomt aansprakelijkheid werkgever

Opleiding en instructie voorkomt aansprakelijkheid werkgever

Deze uitspraak laat zien dat een werkgever wel degelijk kan voldoen aan haar zorgplicht, mits zij haar bedrijfsvoering, opleiding en/of training goed afstemt op de relevante veiligheidsrisico's binnen haar onderneming. Anderzijds leidt een zorgplichtschending niet onmiddellijk tot aansprakelijkheid, zolang (onder meer) het verband tussen de schade en de werkzaamheden niet vaststaat.