Bestuurdersaansprakelijkheid en cao-handhaving in de uitzendbranche

Bestuurdersaansprakelijkheid en cao-handhaving in de uitzendbranche

De uitzendbranche kent een goed ontwikkeld systeem van zelfregulering. Belangrijk onderdeel daarvan is de cao-handhaving die plaatsvindt door de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). De SNCU voert regelmatig rechtszaken. De laatste jaren is uitgebreide jurisprudentie tot stand gekomen rond bestuurdersaansprakelijkheid in SNCU-dossiers. Het betreft meer dan 100 arresten en vonnissen in de periode 20082019, met een zwaartepunt vanaf 2014. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken.