Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft

Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft

Volgens het gerechtshof was de arbeidsovereenkomst in kwestie niet geëindigd door de werking van een uitzendbeding. CAO-bepalingen die inhouden dat arbeidsovereenkomsten bij arbeidsongeschiktheid eindigen, zijn sinds 1 juli 2015 in strijd met de wet. De werknemer had daarom recht op loondoorbetaling. Het uitzendbureau stelde dat later nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (fase 3) was gesloten, maar slaagde er niet in om dat te bewijzen. Daarom moest er volgens het hof van uit worden gegaan dat sprake was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als uitgegaan wordt van de juistheid van deze beschikking van het hof, dan heeft dit nogal wat consequenties voor uitzendbureaus.