Wnra-uitspraak: universitair docent disfunctioneert wegens onvoldoende begeleiden van studenten

Wnra-uitspraak: universitair docent disfunctioneert wegens onvoldoende begeleiden van studenten

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst van een universitair docent wegens disfunctioneren (de d-grond). Het disfunctioneren is gelegen in het niet afdoende begeleiden van studenten en het niet-voldoen aan de publicatienorm van de werkgever. De uitspraak vormt een mooi voorbeeld van welke stappen een werkgever dient te nemen alvorens hij een succesvol ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren kan indienen.