Verlaging WW met prepensioen

Verlaging WW met prepensioen

De hoofdregel is dat een WW-uitkering gekort wordt met pensioenuitkeringen. Deze korting blijft alleen dan achterwege als de gerechtigde vóór het ontslag al een pensioenuitkering ontving en deze betrekking heeft op eerder het verlies van arbeidsuren uit dezelfde dienstbetrekking als waaruit de werknemer werkloos is geworden. Op deze uitzonderingsregel doen veel WW-gerechtigden een beroep. De CRvB legt die regeling evenwel beperkt en letterlijk uit—en daar lopen veel beroepszaken op vast.