Ontbreken van 'redelijke tijdelijkheid' kan leiden tot misbruik van uitzendarbeid

Ontbreken van 'redelijke tijdelijkheid' kan leiden tot misbruik van uitzendarbeid

Uit dit arrest van het Hof van Justitie volgt dat Lidstaten passende maatregelen moeten nemen om het tijdelijke karakter van uitzendarbeid te waarborgen. Het ontbreken van zogenoemde 'redelijke tijdelijkheid' kan volgens het Hof leiden tot misbruik van uitzendarbeid. Wat betekent dit arrest voor Nederland?