Pensioenadviseur aansprakelijk voor verschil in gegarandeerde uitkering en feitelijke uitkering

Pensioenadviseur aansprakelijk voor verschil in gegarandeerde uitkering en feitelijke uitkering

Pensioenadviseur bevestigt desgevraagd dat de in een verlengingsofferte genoemde bedragen gegarandeerd zijn. Op pensioeningangsdatum blijkt alleen het pensioenkapitaal gegarandeerd en is de pensioenuitkering veel lager door de gedaalde rente. Omdat uit getuigenverklaringen blijkt dat een gegarandeerde uitkering bij de verzekeraar mogelijk was, is de pensioenadviseur aansprakelijk voor het verschil tussen de uitkering indien gekozen was voor een garantie en de uiteindelijke feitelijke uitkering.