Stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

In deze procedure moest de vraag beantwoord worden of een traineeship contract als een stageovereenkomst kwalificeerde, of als arbeidsovereenkomst. Als de door de stagiair te verrichten werkzaamheden in overwegende mate in het belang zijn van de gevolgde opleiding, dan is een stageovereenkomst vaak geen arbeidsovereenkomst. De rechter oordeelt dat het traineeship in kwestie als arbeid dient te worden aangemerkt. Welke kenmerken speelden daarbij mee?