Instemmingsrecht Ondernemingsraad: wat te doen bij weigering?

Instemmingsrecht Ondernemingsraad: wat te doen bij weigering?

Een Ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op grond van artikel 27 WOR. Maar wat nu als de Ondernemingsraad weigert in te stemmen met een besluit? In deze bijdrage worden de mogelijkheden van ondernemers in geval van weigering besproken.