Directeur ontslagen wegens fraude van medewerker

Directeur ontslagen wegens fraude van medewerker

Op basis van deze uitspraak blijkt duidelijk dat een directeur/bestuurder gezien zijn (voorbeeld)positie en verantwoordelijkheden oplettend moet zijn op het handelen van zijn/haar (directe) ondergeschikten. In deze casus speelde het een grote rol dat de directeur zich had laten fêteren en op basis daarvan het uitgeefgedrag van de adjunct-directeur had moeten onderzoeken. Dat leidde uiteindelijk tot ontslag, ondanks dat uit het onderzoek was gebleken dat de directeur niet van de fraude van zijn ondergeschikte op de hoogte was.