NOW5-regeling: wat verandert er en wat blijft hetzelfde?

NOW5-regeling: wat verandert er en wat blijft hetzelfde?

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen keert de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) weer terug. NOW5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021. De NOW5 is vanaf december 2021 aan te vragen via het UWV. De voorwaarden zijn nagenoeg hetzelfde als bij NOW4. Hieraan is toegevoegd dat de subsidieregeling ook geldt voor starters.