Eerste Kamer akkoord met Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Eerste Kamer akkoord met Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet is een uitwerking van een EU-richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, waarin een lijst van onderwerpen is opgenomen die in de arbeidsovereenkomst opgenomen moeten gaan worden. Een deel van deze onderwerpen, zoals de indiensttredingsdatum en de opzegtermijn, stonden al in artikel 7:655 BW. Om de Nederlandse wet in overeenstemming met de Europese richtlijn te brengen, wordt dit artikel per 1 augustus 2022 uitgebreid. Dit betekent dat vrijwel alle werkgevers hun model arbeidsovereenkomsten zullen moeten aanpassen.