Ontbinding arbeidscontract van trainer door KNVB Arbitragecommissie

Ontbinding arbeidscontract van trainer door KNVB Arbitragecommissie

Beslissingen van de KNVB Arbitragecommissie over beŽindiging van de arbeidsovereenkomst van voetbaltrainers zijn zeldzaam. Trainers hebben vaak een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds opzegbaar is, waardoor het uitgangspunt is dat het salaris bij voortijdige beŽindiging tot aan het einde van de oorspronkelijke looptijd van het contract (de restloonwaarde) dient te worden betaald. De uitspraak bevestigt dat een aanzienlijk beperktere vergoeding onder omstandigheden voor de hand ligt.