De eenzijdige wijziging van de werknemersbijdrage voor een pensioenregeling

De eenzijdige wijziging van de werknemersbijdrage voor een pensioenregeling

Een update over de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden. Vragen die aan de orde komen zijn: hoe verhoudt zich de toets van art. 7:613 BW tot de toets van art. 7:611 BW? Is art. 7:613 BW een materieel lichtere toets? Of is het verschil alleen gelegen in de procedurele vereisten van art. 7:611 BW? En wanneer dient de werkgever terug te vallen op de zwaardere toets van art. 6:248 lid 2 BW, in plaats van art. 7:611 BW? Met andere woorden, wanneer is voldaan aan de procedurele vereisten van art. 7:611 BW? En hoe relevant is art. 7:611 BW in de praktijk bij (grote) collectieve wijzigingen, gelet op deze procedurele vereisten?