Werknemer moet kosten van opleiding tot bedrijfsarts aan werkgever terugbetalen

Werknemer moet kosten van opleiding tot bedrijfsarts aan werkgever terugbetalen

Een arbodienst die voor een werknemer de kosten van de opleiding tot bedrijfsarts had betaald, mocht die kosten van de werknemer op basis van de tussen partijen gesloten overeenkomst terugvorderen toen de werknemer uit dienst ging, ondanks dat het ging om een opleiding die noodzakelijk was voor de functie van de werknemer.
Dit vonnis is vooral van belang in verband met wat daarin geschreven wordt over de nieuwe wettelijke bepaling dat opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie, voor rekening zijn van de werkgever.