BPM bij dubbele woonplaats niet in strijd met EU-recht