De dwangsom als straf

De dwangsom als straf

In het belastingrecht is de belastingplichtige gehouden om informatie te verstrekken aan de inspecteur. Indien de belastingplichtige dit blijvend weigert, kan de rechter een dwangsom vaststellen die moet worden betaald voor iedere dag dat de gevraagde informatie onverstrekt blijft. Volgens Gerechtshof 's-Hertogenbosch kan een dergelijke dwangsom opgevat worden als straf, met alle gevolgen van dien.