Gecontroleerde dochter werkte voor moeder

Gecontroleerde dochter werkte voor moeder

Als iemand op basis van een voormalige dienstbetrekking bij een familielid een WW-uitkering vraagt, wil het UWV soms stellen dat geen sprake was van een dienstbetrekking. De Centrale Raad van Beroep maakt duidelijk dat wel degelijk sprake is van een dienstbetrekking als het familielid de arbeidskracht goed controleert en instrueert.