Bied vergoeding voor afwijking uitvoering testament

Bied vergoeding voor afwijking uitvoering testament

Bepaalt het testament van de ouder die het eerst overlijdt dat de kinderen alleen een onderbedelingsvordering krijgen op de langstlevende ouder, dan zal bij het overlijden van de tweede ouder een groot deel van de nalatenschap niet belast zijn met erfbelasting. Heeft bij de verdeling van de nalatenschap een afwijking ten gunste van de kinderen plaatsgevonden zonder dat de overgebleven echtgenoot daarvoor een vergoeding ontving? Dan zal bij het overlijden van de tweede ouder de belastbare nalatenschap hoger zijn.