Zorgvuldigheidsnorm accountant tegenover derde

Zorgvuldigheidsnorm accountant tegenover derde

In deze (Caribische) zaak verduidelijkt de Hoge Raad dat voor aansprakelijkheid van een accountant bij de uitoefening van zijn beroep ten opzichte van een derde niet dezelfde maatstaf geldt als tussen de accountant en zijn opdrachtgever. Niettemin geldt voor de accountant ten opzichte van de derde de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm. Deze wordt mede ingevuld door zijn verantwoordelijkheid om te handelen in het algemeen belang, zoals beschreven in gedrags- en beroepsregels.