Aannemer is voor sectorindeling werknemersverzekeringen geen agrarisch bedrijf

Aannemer is voor sectorindeling werknemersverzekeringen geen agrarisch bedrijf

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat voor alle projecten van X bv een aanleg- of bouwvergunning is vereist zodat die als civieltechnische werkzaamheden worden aangemerkt. De meeste omzet en het grootste deel van haar premieplichtig loon heeft hierop betrekking.