Uitkering met derdenbeslag is gewoon belast

Uitkering met derdenbeslag is gewoon belast

Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat belanghebbende zich met haar vorderingen jegens het UWV en haar schuldeiser tot de civiele rechter zal moeten wenden. De aan haar schuldeiser uitbetaalde uitkering behoort tot het belastbare inkomen uit werk en woning.