Hoger beroep leidt niet tot lagere aanslagen, maar wel tot proceskostenvergoeding

Hoger beroep leidt niet tot lagere aanslagen, maar wel tot proceskostenvergoeding

Hof Den Haag verklaarde de hoger beroepen van belanghebbende tegen aanslagen rioolheffing en zuiveringsheffing ongegrond, maar kent wel een proceskostenvergoeding toe van € 2254,50. De Hoge Raad ziet geen aanleiding voor cassatie.