Onjuiste betaling accountant als penningmeester stichting was beroepsmatig handelen

Onjuiste betaling accountant als penningmeester stichting was beroepsmatig handelen

Het overmaken van 9.500 euro naar een buitenlandse bankrekening op basis van een frauduleuze spoofing-mail door een accountant valt onder beroepsmatig handelen zoals vastgelegd in de Wab en dus ook onder de werkingssfeer van het tuchtrecht. Door in een brief van zijn raadsvrouw op te laten nemen dat hij de klagers aansprakelijk zou stellen voor eventuele schade als gevolg van een tuchtklacht heeft de accountant zich bovendien niet toetsbaar opgesteld.