Op derdenrekening notaris gestort bedrag blijft behoren tot eigen vermogen

Op derdenrekening notaris gestort bedrag blijft behoren tot eigen vermogen

Belanghebbende richtte op 31 december een bv op. Op die datum stortte hij 1,5 miljoen euro aan agio op de derdenrekening van de notaris. Enkele weken later wordt het geld gebruikt voor de aanschaf van grond en andere activa. De Hoge Raad oordeelt dat het bedrag het vermogen van belanghebbende op 31 december niet heeft verlaten. Het wordt dan ook regulier belast in box 3.