Uitoefening deelgenootschap na overlijden is niet zinvol

Uitoefening deelgenootschap na overlijden is niet zinvol

Sommige huwelijkse voorwaarden bevatten een zogeheten deelgenootschap, waardoor een van de echtgenoten kan verzoeken om verdeling van het vermogen alsof er algehele gemeenschap van goederen was. Vindt zo'n verdeling plaats na het overlijden van een van de echtgenoten? Dan leidt dit niet tot een erfbelastingbesparing voor de erfgenamen.