Bestuursorgaan heeft recht op zondagsrust

Bestuursorgaan heeft recht op zondagsrust

Belanghebbenden mogen niet van een bestuursorgaan verlangen dat het op een zondag beslist. Stelt iemand toch een bestuursorgaan in gebreke omdat het niet heeft beslist binnen een termijn die op een zondag afliep, dan is deze ingebrekestelling prematuur en is een beroepschrift tegen het niet-tijdig beslissen niet-ontvankelijk.