Vergrijpboete terecht nadat gebleken is dat eiser voor ontslagvergoeding geen stamrecht heeft bedongen