Schriftelijke kennisgeving van vermindering is nog geen uitspraak op bezwaar

Schriftelijke kennisgeving van vermindering is nog geen uitspraak op bezwaar

De Hoge Raad oordeelt dat een schriftelijke kennisgeving van een vermindering van een aanslag en/of een boete niet gelijk staat aan een uitspraak op bezwaar.