LB-vrijstelling blijft ook na 2010 gelden voor pensioen van medewerker Wereldbank

LB-vrijstelling blijft ook na 2010 gelden voor pensioen van medewerker Wereldbank

De Hoge Raad oordeelt dat het gedeelte van de pensioenuitkeringen dat voortvloeit uit aanspraken die reeds bestonden op 31 december 1994, is vrijgesteld. Het schrappen van art. 38 Wet LB 1964 heeft er namelijk niet toe geleid dat art. 3.82 Wet IB 2001 van toepassing is op de pensioenuitkeringen.