Voorwaardelijke opzet bij het doen van een verkeerde belastingaangifte

Voorwaardelijke opzet bij het doen van een verkeerde belastingaangifte

Voor aannemen van voorwaardelijke opzet bij het doen van een verkeerde belastingaangifte is volgens de Hoge Raad niet alleen vereist dat de belastingplichtige ten tijde van het doen van de aangifte wetenschap had van de aanmerkelijke kans dat daardoor te weinig belasting zou worden geheven, maar ook dat hij die kans toen bewust heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen). Voor het laatste is niet voldoende dat belanghebbende zich bij het doen van de aangifte bewust is van de aanmerkelijke kans dat de inspecteur zijn standpunt niet zal delen.