Geen proceskostenvergoeding voor ongevraagde reactie op verweerschrift

Geen proceskostenvergoeding voor ongevraagde reactie op verweerschrift

De Hoge Raad oordeelt dat de rechter geen proceskostenvergoeding hoeft toe te kennen voor een ongevraagde reactie op een verweerschrift. De rechter kan besluiten de indiener van een beroepschrift de gelegenheid te geven schriftelijk te repliceren (artikel 8:43 Awb). In dit geval heeft het hof dit niet gedaan. Het hof heeft het ingediende stuk met het opschrift 'conclusie van repliek' daarom terecht niet aangemerkt als repliek zoals bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht.