Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?

Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?

Een consument houdt een betaalrekening aan bij ING en werd op enig moment via WhatsApp benaderd door iemand die zich voordeed als haar dochter. De 'dochter' verzocht haar om een bedrag van 1.200 euro over te maken. De consument heeft dit bedrag feitelijk overgemaakt naar een oplichter. Is ING gehouden om haar te vergoeden?