Proceskostenvergoeding voor de voorbereiding van de zitting in beroep

Proceskostenvergoeding voor de voorbereiding van de zitting in beroep

Rechtbank Noord-Holland overweegt dat pas zeer kort voor de zitting een intrekkingsvoorstel door de inspecteur is gestuurd, waardoor gemachtigde van belanghebbende al voorbereidende werkzaamheden voor de zitting had verricht. Dat bleek dus niet nodig te zijn geweest, maar de Hoge Raad heeft in 2002 al geoordeeld dat ook kosten van beroepsmatige bijstand die is verleend bij de voorbereiding van zittingen voor vergoeding in aanmerking komen. Belanghebbende heeft recht op een proceskostenvergoeding voor de zitting.