Hoge Raad komt belastingplichtigen massaalbezwaarprocedure box 3 verder tegemoet

Hoge Raad komt belastingplichtigen massaalbezwaarprocedure box 3 verder tegemoet

De Hoge Raad komt belastingplichtigen die het niet eens zijn met de verminderingen van de aanslagen naar aanleiding van de massaalbezwaarprocedure box 3 tegemoet: zij kunnen de inspecteur verzoeken de aanslagen ambtshalve nog verder te verminderen. In een tweede arrest oordeelt de Hoge Raad dat er geen recht bestaat op rechtsherstel, als een aanslag definitief vaststaat.