Proceskostenvergoedingen in bpm en WOZ-zaken dienen te worden verhoogd

Proceskostenvergoedingen in bpm en WOZ-zaken dienen te worden verhoogd

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak over de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm). Omdat de belanghebbende in het gelijk wordt gesteld, heeft hij recht op een proceskostenvergoeding. Tot 1 juli 2021 was de proceskostenvergoeding voor alle belastingprocedures gelijk. Per die datum zijn de vergoedingen verhoogd, behalve voor bepaalde procedures over de bpm en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De Hoge Raad oordeelt dat deze bijzondere regel voor procedures over de bpm en de Wet WOZ in strijd is met het grondwettelijke discriminatieverbod.