Verplicht lidmaatschap VvE nietig, maar verhuurbeding blijft gelden

Verplicht lidmaatschap VvE nietig, maar verhuurbeding blijft gelden

Eigenaren van vakantiewoningen in een recreatiepark verzetten zich tegen een in de leveringsakte opgenomen centraal verhuurbeding. In de akte is een verplicht lidmaatschap opgenomen van de VvE, die ten behoeve van haar leden een centrale verhuurbemiddelingsovereenkomst aangaat met een derde (Landal). Het lidmaatschap van de vereniging is opzegbaar, maar de binding aan het centrale verhuurbeding duurt voort. Dat is pas anders als de beheersvereniging langer dan 5 jaar niet optreedt tegen schending van het beding.