Verkoop van grond door de overheid, mag dat één op één?

Verkoop van grond door de overheid, mag dat één op één?

In privaatrechtelijke verhoudingen heeft het beginsel van gelijke behandeling een plek gekregen in het aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht. Er is nog geen vaste jurisprudentie over de vraag of de overheid dit beginsel ook moet toepassen wanneer de overheid optreedt bij uitgifte van grond, zoals verkoop van bouwgrond of verpachting van agrarische gronden.