Beroep op certificaten van een derde bij aanbesteding

Beroep op certificaten van een derde bij aanbesteding

Als een inschrijver niet zelf beschikt over een kwaliteitscertificaat dan wordt er bij inschrijving op een aanbesteding veelvuldig een beroep gedaan op een kwaliteitscertificaat van een derde, om toch te kunnen voldoen. Maar wat als het werk voor het grootste deel bestaat uit werkzaamheden die de deskundigheid van die derde betreffen? Brengt dat met zich mee dat het werk eigenlijk geheel door een onderaannemer moet worden uitgevoerd? En is dat toegestaan?