Gemeenten kunnen corporaties niet dwingen tot het doen van investeringen

Gemeenten kunnen corporaties niet dwingen tot het doen van investeringen

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een bindende uitspraak gedaan in een geschil tussen de gemeente Rotterdam en een woningcorporatie over te maken prestatieafspraken. Hoewel investeringen bij kunnen dragen aan het verwezenlijken van volkshuisvestelijke doelstellingen, kunnen corporaties daartoe niet worden gedwongen.