Jaarbericht 20182019 Raad van Arbitrage voor de Bouw

Jaarbericht 20182019 Raad van Arbitrage voor de Bouw

Bij de Raad voor Arbitrage voor de Bouw zijn in 2018 558 nieuwe geschillen aangemeld. Dat is ruim 10 procent meer dan in 2017. Het aantal ingestelde hoger beroepen was juist lager. 55 procent van de zaken kon binnen een jaar kon worden afgerond. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kregen even vaak gelijk. De garantieregeling die voor bijna alle nieuwbouw geldt, pakt evenwel gunstig uit voor de consument: in 70 procent van de gevallen kreeg de huizenkoper gelijk.