Aanvang verjaringstermijn vernietiging besluit VvE-vergadering

Aanvang verjaringstermijn vernietiging besluit VvE-vergadering

De Hoge Raad oordeelt dat wanneer een appartementseigenaar niet bij de VvE-vergadering aanwezig was, het van de omstandigheden van het geval afhangt vanaf welk moment de appartementseigenaar van een op de vergadering genomen besluit kennis heeft kunnen nemen. Hierbij komt gewicht toe aan de gebruiken binnen de VvE over de wijze waarop besluiten ter kennis van de leden worden gebracht.
Als sprake is van het gebruik om een besluit onder haar leden bekend te maken, dan is uitgangspunt dat een afwezige appartementseigenaar van een besluit kennis heeft kunnen nemen vanaf het moment waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden. Is van een bekendmakingsgebruik geen sprake, dan mag worden verwacht dat de afwezige appartementseigenaar moeite doet om binnen één week na de vergadering op de hoogte te raken van de genomen besluiten waardoor in beginsel geldt dat de appartementseigenaar uiterlijk aan het einde van die week van het besluit kennis heeft kunnen nemen.