Huisvesting arbeidsmigranten: bestemming 'wonen' vs. 'kamergewijze bewoning'

Huisvesting arbeidsmigranten: bestemming 'wonen' vs. 'kamergewijze bewoning'

Het feit dat kamers aan arbeidsmigranten ter beschikking worden gesteld gedurende de periode dat ze een arbeidsovereenkomst hebben en deze kamers na 3 à 4 maanden weer werden verlaten, betekent volgens de Afdeling niet dat om die reden geen sprake is van kamergewijze bewoning, maar sprake zou zijn van logies. Ook het feit dat in de kamers weinig persoonlijke eigendommen aanwezig zijn, leidt niet tot die conclusie. Bovendien ontbreken naar het oordeel van de Afdeling de bij logies behorende faciliteiten zoals gemeenschappelijke maaltijdverstrekking.
De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat het verzoek dient te worden aangemerkt als een vergunningaanvraag. Dit betekent dat ook geen omgevingsvergunning van rechtswege is ontstaan.