Terrein met gedeeltelijk te slopen gebouw vormt voor de btw geen bouwterrein

Terrein met gedeeltelijk te slopen gebouw vormt voor de btw geen bouwterrein

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de levering van het terrein niet kan worden aangemerkt als de levering van een 'bouwterrein'. Op het terrein stond ten tijde van de levering namelijk een gebouw. Dit geldt volgens het Hof wanneer de levering economisch gezien zelfstandig is ten opzichte van andere prestaties en niet samen met die prestaties één enkele handeling vormt. Niet van belang daarbij is, of het de bedoeling van partijen was om dat gebouw geheel of gedeeltelijk te slopen.