Erfdienstbaarheid mag geen 'actieve handeling' zijn

Erfdienstbaarheid mag geen 'actieve handeling' zijn

In een notariële akte tot vestiging van erfdienstbaarheden was in deze casus bepaald dat de eigenaar van het dienende erf verplicht was tot ‘bewaking van het terrein’. Bewaking (en in zijn algemeenheid toezicht en beheer) is een actief handelen, zo oordeelde het hof—en actief handelen kan niet in de vorm van een erfdienstbaarheid worden vormgegeven.