Nieuwe clausules voor aannemingsovereenkomsten tijdens de coronacrisis

Nieuwe clausules voor aannemingsovereenkomsten tijdens de coronacrisis

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, heeft vier clausules gepresenteerd die aannemers kunnen gebruiken in aannemingsovereenkomsten die tijdens de coronacrisis gesloten worden. Indien een opdrachtgever en een aannemer onder onzekere omstandigheden een aannemingsovereenkomst sluiten, lijkt het redelijk dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer eventuele extra kosten vergoedt en extra tijd gunt om het werk te kunnen uitvoeren.