De procedure na en tegen een uitspraak van de Huurcommissie

De procedure na en tegen een uitspraak van de Huurcommissie

Als de Huurcommissie een uitspraak heeft gedaan en huurder of verhuurder kan zich niet in die uitspraak vinden, dan kan hij/zij een procedure starten op grond van artikel 7:262 BW. Daarin staat (kort gezegd) dat door het starten van de procedure bij de Kantonrechter over het punt waarover de Huurcommissie om een uitspraak was verzocht, de uitspraak komt te vervallen.
Het was evenwel onduidelijk of door het starten van de procedure de gehele uitspraak van de Huurcommissie vervalt, of slechts dat deel van de uitspraak waarover een uitspraak is gevorderd bij de rechter. Daarnaast bestond discussie over de vraag of de wederpartij, de gedaagde in de procedure, een vordering in reconventie moet instellen als hij het met (andere) delen van de uitspraak niet eens was.