Verboden onderverhuur leidt niet tot ontbinding huurovereenkomst

Verboden onderverhuur leidt niet tot ontbinding huurovereenkomst

Huurder in deze zaak verhuurde zijn woning gedeeltelijk onder, betaalde niet altijd op tijd en had een huurachterstand. Verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning, alsmede achterstallige huur en afdracht van de opbrengst uit de verboden onderverhuur. Het uitgangspunt is dat elke tekortkoming een grond oplevert voor ontbinding, dus je zou zeggen dat de verhuurder het gelijk aan zijn zijde heeft. Toch oordeelt de kantonrechter anders.