Zwijgen komt zowel verkoper als verkopend makelaar duur te staan

Zwijgen komt zowel verkoper als verkopend makelaar duur te staan

Brengt het feit dat meer asbest in de woning aanwezig is dan dat de verkoper eerder verklaarde, met zich mee dat sprake is van non-conformiteit? Betekent de aanwezigheid van dat extra asbest dat de woning niet geschikt is voor het overeengekomen gebruik als woning? Maakt het daarbij verschil dat tussen partijen afspraken zijn gemaakt over een financiële compensatie wegens het aantreffen van asbest? Levert het schenden van de zorgplicht door een verkopend makelaar door het niet mededelen van voor hem bekende verborgen gebreken een onrechtmatige daad op richting de koper?