Rechterlijke beslissing moet worden erkend in alle lidstaten, zelfs als die beslissing onjuist zou zijn

Rechterlijke beslissing moet worden erkend in alle lidstaten, zelfs als die beslissing onjuist zou zijn

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een belangrijk arrest gewezen in een principiële kwestie die ging over de erkenning in Nederland van een beslissing van de Bulgaarse rechter. Daarnaast heeft het Hof van Justitie in die zaak beslist of in dat geval de verliezende partij de volledige gerechtskosten van de in het gelijk gestelde partij dient te dragen.